Kirlianfotografie : Energetische emissie analyse

 

etd-bioscan

 

Je energie in beeld...je energetisch paspoort

In de Module Kirlianfotografie leer je een kirlianfoto te interpreteren: kirlianfotoanalyse. Dat wordt ook wel energie emissie analyse (EEA) genoemd, volgens de methode van Peter Mandel.

Kirlianfotografie is een fotografische methode die door een afdruk te maken van de vinger- en teentoppen op een vel fotopapier de energiehuishouding van een persoon op dat moment weergeeft. Bij de interpretatie van een kirlianfoto wordt gebruik gemaakt van een theorie gebaseerd op het meridiaanstelsel.
Het is mogelijk om energetische onregelmatigheden van alle organen, lichaamssystemen, emotionele problemen en energie-uitstraling in een vroeg stadium te ontdekken. Daardoor kan er in een vroegtijdig de nodige bijsturing plaatsvinden om het lichaam terug in balans te brengen. Van hieruit kan men de juiste behandeling kiezen. Door na een behandeling een controlefoto te maken, kan men zien of de behandeling aanslaat.

 

 

kirlian1

De kirlianfoto wordt onderverdeeld in verschillende sectoren, als het ware een hele topografische kaart en de in deze sectoren voorkomende fenomenen worden geïnterpreteerd, rekening houdende met de individuele situatie van een persoon. Er komen hier buitengewoon goede resultaten aan het licht en tot op heden komt er nog steeds meer informatie en worden verbanden ontdekt die bijdragen aan de evolutie van de kirlianfotografie, zowel op energetische fysiek – psychologisch – mentaal vlak.
De voeten geven overwegend meer informatie over de fysieke toestand van een persoon, terwijl het psychologische aspect meer in de vingertoppen tot uiting komt. 

Inhoud
In de cursus leer je de basisbeginselen van deze energie emissie kirlianfotoanalyse volgens de methode van Peter Mandel. Je gaat dit veelomvattende systeem begrijpen en oefenen en daarna kun je correct de kirlianfoto’s interpreteren of de energie verstoord is op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau.
Je leert om met behulp van de topografische kaart van Peter Mandel de patronen op de kirlianfoto’s te zien. Door een juiste analyse en interpretatie kun je als therapeut een geschikte behandeling voorstellen aan je cliënt en zo nodig je behandeling aanpassen. Tevens gelden de foto's als controle van een gegeven behandeling.
Aan de hand van deze kirlianfoto’s kun je namelijk precies bepalen hoe de informatie- en energiestroom in de organen en lichaamssystemen is en zo eventuele energetische verstoringen vroegtijdig opsporen.


Voor wie?
De cursus Kirlianfotoanalyse is speciaal ontwikkeld voor shiatsu en andere masseurs, coaches, acupuncturisten, gezondheidswerkers en begeleiders in de natuurlijke gezondheidszorg.

Download hier het hele lesprogramma


Lesdata: 3 weekends: 08 januari 2017, 11 februari, 11 en 12 maart 2017, laatste weekend nog nader te bepalen.


Dagindeling: van 09.30 tot 17.00 uur. Vanaf 9.00 uur ontvangst met thee en iets lekkers

Locatie: San Bao, Eeuwfeeststraat 2, 3400 Ezemaal, België

Docent: Inge Cox

Kosten: € 875,- (inclusief btw) voor de 3 weekends. De prijs is inclusief documentatie en van iedere deelnemer wordt er per lesweekend een kirlianfoto gemaakt.

 

Inschrijfformulier: Klik hier op deze link

 

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

De Module Kirlianfotografie bestaat uit 6 dagen en wordt gegeven door Inge Cox in samenwerking met Instituut voor Kleurenpunctuur in Nederland, onder licentie van het ‘Internationales Mandel Institut‘ in Bruchsal, Duitsland.


Algemene voorwaarden
Deelname vindt plaats na schriftelijke aanmelding of per e-mail.
Uw aanmelding is definitief als het bedrag is voldaan, ten minste veertien dagen voor aanvang van de module.
Bij afmelding binnen een week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Betaling vermelding "Module Kirlianfotografie": IBAN:  BE94 7340 3683 1414 van San Bao te Ezemaal. 


 

 

terug naar overzicht